Direct een marktplaats reserveren »
Organisatieburo de Lang

ALGEMENE VOORWAARDEN T.B.V. DEELNAME AAN EVENEMENTEN VAN ORGANISATIEBURO DE LANG

Uitsluiting van deelname
Het niet opvolgen en/of voldoen aan de onderstaande voorwaarden betekent uitsluiting van verdere deelname aan betreffende en volgende evenementen van Organisatieburo de Lang, hierna te noemen organisator, zonder restitutie van reeds eerder betaalde deelnamegelden. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Kraam/grondplaats op naam
Kramen en grondplaatsen staan, op naam. Dit vervalt echter, zonder tegenbericht, een half uur voor aanvang van de markt. Recht op restitutie vervalt hierbij automatisch.

Annulering
Een reservering dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het evenement geannuleerd te worden. Bij een te late annulering wordt 75% van het verschuldigde deelnamegeld, vermeerderd met € 2,50 administratiekosten, in rekening gebracht.

Bij annulering 2 dagen voor aanvang van het evenement wordt 100% van het verschuldigde deelnamegeld, vermeerderd met € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Afwezigheid
Indien een deelnemer zonder tegenbericht afwezig is zal 100% van het verschuldigde deelnamegeld, vermeerderd met € 2,50 administratiekosten, in rekening worden gebracht.

Partij-/nieuwgoed e.d.
Verkoop van partij-/en nieuwgoed op vlooienmarkten en kofferbakmarkten is Ten strengste verboden. De overtreder zal bij constatering hiervan worden gesommeerd de betreffende goederen direct te verwijderen. Bij herhaling wordt de overtreder voor deelname aan de betreffende en toekomstige markten uitgesloten.

Verkoop van illegale software e.d.
Het is ten strengste verboden het volgende op de evenementen te koop aan te bieden: wapens (welke vallen onder de Wapenwet), gestolen goederen, levende dieren, illegale software/dvd/cd/video, pornografisch materiaal en overige aanstootgevende artikelen.

Brandbare stoffen e.d.
Het is verboden op de markten van Organisatieburo de Lang brandbare stoffen of artikelen met brandbare stoffen (verbrandingsmotoren, gasflessen, munitie, vuurwerk etc.) aan te bieden.

Reclame e.d.
Het maken van reclame, propaganda, of het distribueren van reclamemateriaal t.b.v. bedrijven, stichtingen of (politieke) organisaties tijdens het evenement is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator, verboden.

Branche
Het is niet toegestaan om artikelen, die buiten de opgegeven branche vallen, te verkopen.

Registraties e.d.
Iedere deelnemer aan vlooienmarkten of kofferbakmarkten dient zelf te zorgdragen voor eventueel benodigde registraties, waaronder: een inschrijving in het handelsregister van de KvK, een registratienummer van het CRK en een geldige WA-marktverzekering.

Voortijdig inpakken/verlaten
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator, voortijdig in te pakken en/of het evenement te verlaten, er mag om 16.00 uur begonnen worden met inpakken na 16.00 uur word pas de borg terug betaald. De organisator bepaalt ten allen tijde de aanvangs- en sluitingstijd van het evenement.

Borgkaart
Deelnemers betalen een waarborg van 10 euro dat dient ter voorkoming van het bovengenoemde (zie’Voortijdig inpakken/verlaten’) en het achterlaten van afval (zie ‘Afval e.d.’). Bij constatering hiervan vervalt het recht op terugbetaling van de borg. De borg wordt na beëindiging van het evenement, geretourneerd en is uitsluitend op de dag van uitgifte terug te vorderen.

Stempelkaart
Uw stempelkaart is tevens uw borgkaart (zie ‘Borgkaart). Met een stempelkaart spaart u voor een gratis kraam of grondplaats. Bij de zevende stempel heeft u recht op een gratis kraam of grondplaats. De stempelkaart is 2 jaar geldig na éérste afstempeldatum en alleen geldig op naam. Bij verlies of diefstal van deze kaart is de organisatie niet verantwoordelijk.

Afval e.d.
Het is niet toegestaan afval en/of goederen binnen of buiten de accommodatie/locatie achter te laten. Bij constatering hiervan zullen de hieruit voortvloeiende kosten op de overtreder verhaald worden. De borg vervalt automatisch.

Roken
Het is tijdens binnenevenementen verboden in de zaal te roken. Roken is uitsluitend toegestaan op de ter plekke aangegeven plaatsen.

Aansprakelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeval, letsel, schade, inkomstenderving, diefstal e.d. voor, tijdens of na het evenement. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Einde evenement
De kraam of plaats dient uiterlijk 1 uur na beëindiging van het evenement ontruimd te zijn.

Handelaren
De organisator laat tijdens binnenevenementen geen handelaren of bezoekers buiten de reguliere openingstijd toe. Indien een deelnemer zich schuldig maakt aan het meebrengen van een handelaar of bezoeker, zullen beiden worden gesommeerd te zaal onmiddellijk te verlaten. Recht op restitutie vervalt hierbij automatisch.

Corona
Mocht wegens een (corona)pandemie of wegens lockdowns de markt(en) niet doorgaan dan krijgt u het bedrag van uw geboekte markt(en) weer geretourneerd.

Overige
Daar waar niet in deze Algemene Voorwaarden wordt voorzien, beslist de organisator.

© 2022 Organisatieburodelang.nl | Wij organiseren vlooienmarkten in en rond Noord-Holland | Website door Benjamin Verkleij
Stuur een Whatsapp!